Mikuláš Daczicky z Hesslova

Technologie
výroby

Naším cílem je vyrábět pivo tradiční, řemeslné, tak jak bylo vyráběno v minulosti. I proto receptury současných piv vycházejí z původních receptur minulého století. Důležitý most přes minulost představovala bývalá, dnes již emeritní paní sládková Růžena Jiránková.

Rekonstrukce pivovaru svým umístěním jednotlivých výrobních celků i výběrem zařízení odpovídá více řemeslnému pivovaru než moderní, plně automatizované výrobě. Výjimkou je plynová kotelna nebo automatizovaná stáčírna lahví. Ale u vlastní výroby, tedy vaření mladiny, kvašení a zrání piva je přítomnost a rozhodování sládka Jakuba Hájka nezbytné.

Výroba v pivovaru byla obnovena podle původní dispozice. Varna pivovaru se nachází v původních místech, otevřená spilka je taktéž v prostorách spilky, jen místo betonových kádí používáme kádě nerezové. Ležácké tanky jsou znovu umístěné v podzemních prostorách původních sklepů. Pro klasická piva je využívána tradiční technologie dvourmutového vaření mladiny, hlavního kvašení v otevřených spilkách a dlouhého ležení v prostorově chlazených ležáckých sklepích.

Tradiční, i když mnohem mladší historii představuje malé oddělení s cylindro-konickými tanky pro výrobu speciálních, svrchně kvašených piv. Před půl stoletím to byl právě kutnohorský pivovar, který pokusně zkoušel využití cylindro-konických tanků v tehdejším Československu. To jsou základní postupy vaření piva v našem pivovaru, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Veškeré technologie dodaly české strojírenské firmy.


Zlatá pivní cesta