Mikuláš Daczicky z Hesslova

Historie
pivovaru

Náš slogan Kutnohorské pivo, náš originál z Lorce nesouvisí jen s místním názvem sídla pivovaru. Odkazuje na celou dlouhou historii výroby piva v Kutné Hoře. Příběh se začal psát už v dávných dobách dolování stříbra, kdy vedle hornické osady Lorec vyrostla gotická tvrz, a vine se historií města celých pět století.

Proto mají praví Kutnohoráci hrdost na svůj pivovar v genech a předávají ji dalším pokolením. Na kolena je nesrazil ani záměr konkurence, která se rozhodla zastavit výrobu kutnohorského piva. Areál pivovaru zůstal bez vybavení jen prázdnou skořápkou. Genius loci se však odmontovat ani odvézt nedá. Měšťanský pivovar Kutná Hora byl už za několik let znovu, kousek po kousku, obnoven.


Nezbývá, než si pěkně postaru přát: Dej Bůh štěstí!

staré logo pivovaru

Osudové letopočty

2020

Ochranná známka Pivovar Kutná Hora opět naše

Po dlouhém úsilí jsme jako pivovar vybojovali naše původní ochranné známky Pivovar Kutná Hora a Kutnohorské pivo.
Tímto se nám kruh uzavřel.

2017

Opět v provozu

Když se v roce 2017 křtila první piva uvařená ve staronovém pivovaru, žilo touto událostí doslova celé město. Tradice, patriotismus, hrdost na místní historii a slavný pivovar, to jsou ingredience, které se koupit nedají. Díky nim se v Lorci znovu vaří pod dohledem sládka Kuby Hájka skvělé pivo. Jedním z patronů kutnohorského piva je i Kateřina Daczická, potomek zakladatelů pivovaru. Kruh napříč pěti stoletími se symbolicky uzavřel. Přišel čas začít psát nový příběh. Kéž bude dlouhý, plný lahodného moku, dobrodružství, lásky a sládkova veršování.

2016

Prodej a rekonstrukce pivovaru

Po letech zmaru, nové naděje, vyjednávání a usilovné práce se v Lorci opět zabydlel Měšťanský pivovar Kutná Hora, tentokrát ve vlastnictví Pivovarů Koruny České. Kousek po kousku dělníci na zdemolovaných základech postavili novou varnu i otevřené spilky, do klášterních sklepů se vrátily ležácké tanky. S citem pro historický kontext, s láskou k místnímu pivu a důvěrou ke staletími ověřené receptuře se noví majitelé snažili zachovat genius loci tohoto místa.

2010

Patriotismus

Zpustošený areál a budovy zůstaly naštěstí v majetku města. Srdce pivovaru nepřestalo tlouct, protože místní lidé nezapomněli. A kde je odvaha a odhodlání, tam se mohou dít velké věci. Radnice v Kutné Hoře se rozhodla hledat další cesty, jak podpořit obnovu pivovarské výroby.

2009

Heineken

Město Kutná Hora pivovar pronajímalo, a i když zde pivo vařily postupně různé společnosti, kutnohorské pivo mělo stále zvuk. Postupně se však nad dlouhou historií pivovaru začaly stahovat mraky. Osudným se mu stal záměr nového majitele, nadnárodního koncernu Heineken. Ten pivovar koupil, ale ve vaření piva už nepokračoval. Výrobní zařízení bylo z velké části demontováno a odvezeno. Srdce kutnohorského pivovaru se poprvé od středověku zastavilo.

1993

Pivovar v rukách města

Tři roky po revoluci Sametové se pivovar opět vrátil do rukou města Kutná Hora. V roce 1993 byla založena společnost Pivovar Kutná Hora, která začala provozovat podnik na základě smluv s městem a Pivovary Bohemia Praha. Na konci 90. let se kutnohorské pivo prodávalo z ekonomických důvodů jen v regionu.

1953

Znárodnění pivovaru

V historii pivovaru neregistrujeme žádné vzpoury, ale čelit musel hned několika revolucím. Tou první, průmyslovou, prošel vítězně, s navýšenou kapacitou produkce a novými technickými vymoženostmi. Přežil i revoluci Únorovou, znárodnění v roce 1953 a socialistické hospodaření státních pivovarů po dobu dalších čtyřiceti let.

1589

Kateřina Smiřická

V tomto roce koupilo lorecký pivovar od nové majitelky panství Kateřiny Smiřické město Kutná Hora a začala dlouhá a úspěšná etapa rozvoje pivovaru pod správou místních měšťanů. Tenkrát asi nikoho ve snu nenapadlo, že pivovar přežije dalších pět století historických událostí, bojů a změn.

1573

Oficiální vznik pivovaru

Od tohoto roku se datuje oficiální vznik Měšťanského pivovaru v Kutné Hoře, i když pivo se tu vařilo asi mnohem dříve. Rudolf II. Habsburský se svými astrology a alchymisty v Praze marně hledal kámen mudrců a elixír mládí, zatímco v Kutné Hoře už svůj zázračný recept na mládí a sílu našli a vařili podle něj své vyhlášené pivo.

1559

Ondřej Daczický

Lorecká tvrz přechází do majetku Ondřeje Daczického, který ji nechal renesančně přestavět. Pivovarskou tradici založil později Mikulášův bratr Václav Daczický, který spolu se svým synem Ondřejem kutnohorský pivovar vlastnil až do roku 1585.

1484

Lorecká tvrz

Za krále Václava II. Kutná Hora povýšena na královské město s právy várečnými a na začátku 14. století byla Kutná Hora již městem královským, po Praze druhým největším v Čechách. Vrcholné období rozvoje stříbrného města začalo v polovině 15. století. Roku 1484 Jiřík Lorecký z Elkuše koupil tvrz Lorec na místě bývalé hornické osady.